top of page
Search
  • Writer's pictureאיתמר מישור

איחוד חשבונות בפנסיה. מה זה?

Updated: Jul 26, 2020


קבלתם מכתב מחברת הביטוח על "איחוד חשבונות" לפנסיה, הנה התרגום למכתב בשפה של אנשים:

משרד האוצר יוזם מהלך שמטרתו לקבץ במקום אחד את כל הכספים שחסכתם לפנסיה לאורך השנים בקרנות שונות, ולכן הורה לקרנות הפנסיה לשלוח את המכתב הזה (שהוא עצמו ניסח).

אם אתם שואלים את עצמכם איך קורה בכלל שיש לכם כמה קרנות פנסיה, התשובה פשוטה: סביר להניח שעברתם כמה מקומות עבודה, וייתכן שבכל מקום עבודה נפתחה עבורכם קרן פנסיה חדשה. בהנחה שהכסף שצברתם עד אז לא עבר לקרן הפנסיה החדשה, החשבון נשאר בקרן הישנה כחשבון לא פעיל, ואתם שילמתם דמי ניהול (גבוהים!) מבלי שבכלל שמתם לב. מאחר ששום קרן פנסיה לא רוצה שתזכרו שיש לכם כסף ששוכב אצלה בזמן שהיא משחקת בכסף הזה וגם גובה עליו די ניהול, במשרד האוצר כופים על הקרנות לאחד עבור החוסכים את החשבונות.

לפעמים הממשלה עושה גם טוב!

#פנסיה #איחוד #קרןפנסיה #חסכונות #ביטוח #עמרימישור

27 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page