• Facebook Social Icon

© עמרי מישור, 2016

טוב לדעת

הסבר בסיסי וברור על ביטוח אחריות מקצועית

October 22, 2017

עמרי בעוד סרטון פשוט ונהיר שמסביר מהי ההשתתפות העצמית בביטוח רכב והאם כדאי לבטל אותה?

November 3, 2016


יותר ויותר עסקים קטנים ובינוניים מכירים במתקפת סייבר כסיכון ממשי והצורך לקבל מענה ביטוחי לסיכון זה כבר אינו נחלת עסקים גדולים בלבד. תוכנות נוזקה וכופר הפכו לחביבות ההאקרים בעולם, תוך שהן מכניסות לכיסם הכנסה נאה.

כיסוי ביטוחי לתחום הסייבר כולל:

1. כיסוי נזקי העסק עצמו - אובדן הכנסות כתוצאה ממניעת גישה למערכות המחשב ומניעת שירות, פגיעה במוניטין, נזק למערכות...

November 3, 2016

עמרי בעוד סרטון פשוט ונהיר שמסביר מהי המסלקה הפנסיונית.

Save

November 3, 2016

למה לנו לעשות ביטוח בריאות פרטי?

Save

November 2, 2016

קבלתם מכתב מחברת הביטוח על "איחוד חשבונות" לפנסיה, הנה התרגום למכתב בשפה של אנשים:

משרד האוצר יוזם מהלך שמטרתו לקבץ במקום אחד את כל הכספים שחסכתם לפנסיה לאורך השנים בקרנות שונות, ולכן הורה לקרנות הפנסיה לשלוח את המכתב הזה (שהוא עצמו ניסח).

אם אתם שואלים את עצמכם איך קורה בכלל שיש לכם כמה קרנות פנסיה, התשובה פשוטה: סביר להניח שעברתם כמה מקומות עבודה, וייתכן...

Please reload