• Facebook Social Icon

© עמרי מישור, 2016

טוב לדעת

November 3, 2016


יותר ויותר עסקים קטנים ובינוניים מכירים במתקפת סייבר כסיכון ממשי והצורך לקבל מענה ביטוחי לסיכון זה כבר אינו נחלת עסקים גדולים בלבד. תוכנות נוזקה וכופר הפכו לחביבות ההאקרים בעולם, תוך שהן מכניסות לכיסם הכנסה נאה.

כיסוי ביטוחי לתחום הסייבר כולל:

1. כיסוי נזקי העסק עצמו - אובדן הכנסות כתוצאה ממניעת גישה למערכות המחשב ומניעת שירות, פגיעה במוניטין, נזק למערכות...

Please reload