• Facebook Social Icon

© עמרי מישור, 2016

טוב לדעת

October 22, 2017

עמרי בעוד סרטון פשוט ונהיר שמסביר מהי ההשתתפות העצמית בביטוח רכב והאם כדאי לבטל אותה?

November 3, 2016

עמרי בעוד סרטון פשוט ונהיר שמסביר מהי המסלקה הפנסיונית.

Save

November 2, 2016

קבלתם מכתב מחברת הביטוח על "איחוד חשבונות" לפנסיה, הנה התרגום למכתב בשפה של אנשים:

משרד האוצר יוזם מהלך שמטרתו לקבץ במקום אחד את כל הכספים שחסכתם לפנסיה לאורך השנים בקרנות שונות, ולכן הורה לקרנות הפנסיה לשלוח את המכתב הזה (שהוא עצמו ניסח).

אם אתם שואלים את עצמכם איך קורה בכלל שיש לכם כמה קרנות פנסיה, התשובה פשוטה: סביר להניח שעברתם כמה מקומות עבודה, וייתכן...

Please reload