• Facebook Social Icon

© עמרי מישור, 2016

טוב לדעת

October 22, 2017

עמרי בעוד סרטון פשוט ונהיר שמסביר מהי ההשתתפות העצמית בביטוח רכב והאם כדאי לבטל אותה?

November 3, 2016

עמרי בעוד סרטון פשוט ונהיר שמסביר מהי המסלקה הפנסיונית.

Save

November 3, 2016

למה לנו לעשות ביטוח בריאות פרטי?

Save

Please reload